InFLAMES sai tohtoripilottiin 81 paikkaa

Turun yliopisto on mukana kehittämässä uudenlaista tohtorikoulutusta pilottiohjelmassa, jota opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) rahoittaa vuosina 2024-2027. Pilottiohjelma tuo yliopistoon haettavaksi useita uusia väitöskirjatutkijan kolmivuotisia työsuhteisia tehtäviä. InFLAMES menestyi OKM-haussa: Se sai konsortiokumppaneidensa kanssa 21 miljoonan euron rahoituksen 81 tohtoritutkijalle. Rahoitus vastaa väitöskirjatutkijan paikkoja varten haettua summaa.

InFLAMESin ImmuDocs-nimen saaneen ohjelman rahoitetut tohtoritutkijan paikat jakautuvat seuraavasti: Turun yliopisto 59, Åbo Akademin yliopisto 6, Helsingin yliopisto 10, sekä Oulun yliopisto, Itä-Suomen yliopisto ja Tampereen yliopisto kukin kaksi paikkaa. Lounais-Suomen hyvinvointipalvelujen maakunta ja FVR–Suomen rokotetutkimus Oy ovat myös mukana konsortiossa

Opetus- ja kulttuuriministeriö osoittaa kaikille Suomen yliopistoille yhteensä 255 miljoonaa euroa tohtorikoulutuksen uusien käytänteiden pilotointiin vuosina 2024–2027. Lisärahoitus on tarkoitettu 1 000 uuden väitöskirjatutkijan kouluttamiseen.

Turun yliopistolle lisärahoitusta myönnettiin yhteensä 136 uudelle väitöskirjatutkijalle, mikä vastaa 13,6 prosentin osuutta jaossa olleesta lisärahoituksesta. Yliopiston lippulaivoista haussa menestyivät InFLAMESin ohella Koulutus tulevaisuutta varten (EDUCA) ja Digitaaliset vedet (DIWA).

– Turun yliopisto menestyi paikkojen haussa yli odotusten, koska kansallinen osuutemme vuosittain valmistuvista tohtoreista on ollut runsas 10 prosenttia. Päätöksessä näkyy aiempi vahva menestyksemme kilpailtaessa Suomen Akatemian lippulaivarahoituksesta, koska suurin osa meille myönnetyistä paikoista kohdistuvat kolmeen lippulaivaamme. Kaiken kaikkiaan Turun yliopisto saa pilotin toteuttamiseen vuosille 2024-2027 yhteensä 34,7 miljoonan euron rahoituksen. Hakuprosessi toteutettiin viime marraskuussa erittäin kireällä aikataululla ja haluan kiittää yliopistoyhteisöämme hienosta suorituksesta tiukassa paikassa, toteaa Turun yliopiston osalta hakua koordinoinut vararehtori Kalle-Antti Suominen.

Pilotti tähtää tohtorikoulutuksen kehittämiseen

Valtakunnallinen tohtorikoulutuspilotti on osa tutkimus- ja kehittämisrahoituksen lisäystä, jonka yhtenä tavoitteena on T&K-toiminnan rahoituksen nostaminen neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi valtakunnallisen pilotin tavoitteena on muun muassa kehittää ohjausta, lisätä liikkuvuutta yliopistojen, yritysten, tutkimuslaitosten ja muiden organisaatioiden välillä, kannustaa tohtoreita monipuolisille työurille sekä lisätä tohtoreiden työllistymistä laajasti yhteiskunnan eri sektoreille.

255 miljoonan euron määrärahalla toteutetaan yhteensä 15 tutkimusalakohtaista tohtorikoulutuksen pilottia. Niistä yhdeksän on lippulaiva-alojen ja kuusi vapaasti valittujen alojen pilotteja. Uusista väitöskirjatutkijoiden paikoista 800 kohdistuu lippulaiva-aloille ja 200 muille aloille. Alakohtaisten pilottien toteutuksesta vastaavat yliopistojen suunnittelemat konsortiot. Yhteistyössä on mukana myös tutkimuslaitoksia ja yrityksiä.

Kansallisen tohtorikoulutuspilotin työsuhteisia tehtäviä voivat hakea uudet väitöskirjatutkijat. Ensimmäiset väitöskirjatutkijat aloittavat alakohtaisissa piloteissa elokuussa 2024. Turun yliopiston tohtorikoulutuksen seuraava hakuaika alkaa 28.2.2024.