Tietoa meistä

Immunologiakeskus on Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan, Turun biotiedekeskuksen ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin (Varha) yhteinen keskus.

Turun yliopistossa tehdään korkeala atuista perus- ja translationaalista immunologista tutkimusta. Varha:ssä taas on vahvaa kliinistä immunologista tutkimusta neuroimmunologian, reumatologian, ihotautien, allergologian, gastroenterologian, infektiotautien, lastentautien ja syöpätautien alalla. Lisäksi muun muassa Sairaalalaboratoriossa ja PET-keskuksessa tehdään diagnostista immunologista tutkimusta.

Immunologiakeskus kokoaa yhteen kaikki, joiden työn ja kiinnostuksen kohteena on immunologia. Tiivistämällä yhteistyötä Turun yliopiston ja Varha immunologian alan tutkijoiden ja kliinikoiden välillä mahdollistetaan uusien merkittävien tieteellisten havaintojen löytyminen ja hyödyntäminen.

Immunologiakeskuksen hallinto hoidetaan immunologisen tutkimuksen osaamiskeskittymän, InFLAMES-lippulaivan, hallinnossa lippulaivan voimassa olevan rahoituskauden ajan. Lippulaivaa rahoittaa Suomen Akatemia. Immunologiakeskuksen johtaja on InFLAMES-lippulaivan johtaja akateemikko Sirpa Jalkanen.

Immunologiakeskuksen johtoryhmä

Akateemikko Sirpa Jalkanen, Turun yliopisto, MediCity, puheenjohtaja

Professori Marko Salmi, Turun yliopisto, Biolääketieteen laitos

Professori Juhani Knuuti, Turun yliopisto, Turku PET-keskus

Professori Riitta Lahesmaa, Turun yliopisto, Turun biotiedekeskus

Professori Laura Airas, Turun yliopisto / Turun yliopistollinen keskussairaala

Molekulaarisen immunologian asiantuntijaryhmä

Molekulaarisen immunologian asiantuntijaryhmässä kliinikot ja immunologit keskustelevat haastavista tulehdussairauksien potilastapauksista Turun yliopistollisessa keskussairaalassa. Kokouksia järjestetään säännöllisesti kuukausittain.

Turun yliopisto

Professori Marko Salmi, Turun yliopisto, Biolääketieteen laitos

Akateemikko Sirpa Jalkanen, Turun yliopisto, MediCity

Professori Riitta Lahesmaa, Turun yliopisto, Turun biotiedekeskus

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri *affiliaatio myös Turun yliopistossa

Johanna Lempainen, pediatria

Heikki Lukkarinen, pediatria

Leena Kainulainen, lasten ja aikuisten immuunipuutokset

Minna Marttila-Vaara, aikuisten immuunipuutokset

Laura Pirilä, aikuisten reumataudit

Minna-Maija Grönlund, lasten reumataudit

Laura Airas, aikuisten neurologia

Tuire Lähdesmäki, lasten neurologia

Kimmo Salminen, Aikuisten gastroenterologia

Marko Kalliomäki, lasten gastroenterologia

Varpu Elenius, lasten allergologia

Jussi Liippo, ihotaudit ja allergologia

Johannes Savolainen, allergologia

Arno Hänninen, laboratorioimmunologia

Sirkku Jyrkkiö, onkologia

Pirjo Nuutila, endokrinologia