Immunologiakeskuksen verkostoa rakennetaan nyt. Tule mukaan! Kaikki, joiden työn ja kiinnostuksen kohteena on immunologia, ovat tervetulleita mukaan toimintaan.

Meidän tehtävämme


01

Edistää Turussa tehtävää immunologista perustutkimusta ja immunologista kliinistä tutkimusta sekä niiden välistä yhteistyötä.

02

Tarjota alan uusinta tutkimusteknologiaa immunologian tutkimuksen erityistarpeisiin sekä hyödyntää olemassa olevaan tutkimusinfrastruktuuria.

03

Kouluttaa uuden sukupolven immunologeja vastaamaan nopeasti kiihtyvään tarpeeseen alan osaajista ja osallistua immunologian jatko- ja täydennyskoulutukseen.

04

Tarjota immunologista asiantuntemusta, tutkimusalustoja ja yhteistyömahdollisuuksia lääkealan, biotieteiden ja diagnostiikka-alan yrityksille.

05

Edistää immunologian kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä ja toimia kansainvälisesti tunnettuna immunologian alan vaikuttajana.

06

Toimia aktiivisena asiantuntijaorganisaationa yhteiskunnallisessa vuorovaikutuksessa.

Uutiset


perjantai, 09 helmikuun, 2024
Turun yliopisto on mukana kehittämässä uudenlaista tohtorikoulutusta pilottiohjelmassa, jota ope...
keskiviikko, 03 tammikuun, 2024
Orionin entinen toimitusjohtaja, vuorineuvos Timo Lappalainen on nimitetty Turun yliopiston työe...
maanantai, 18 joulukuun, 2023
Turun yliopisto on hakenut InFLAMES-lippulaivan ja konsortiokumppaneiden kanssa 81:lle väitöskir...
torstai, 05 toukokuun, 2022
Professori, ylilääkäri ja InFLAMESin ryhmänjohtaja Pirjo Nuutila saa vuoden 2022 Novo Nordisk Fo...
tiistai, 26 huhtikuun, 2022
Turun yliopistojen InFLAMES ja INVEST tutkimuksen lippulaivat tarjoavat apurahoja tutkijoill...
maanantai, 21 helmikuun, 2022
InFLAMES-lippulaiva haluaa tuoda immunologista ammattitaitoa ja osaamista myös yrityssektori...