InFLAMES-lippulaiva vahvistuu neljällä uudella tutkijatohtorilla

Turun yliopiston InFLAMES-lippulaivahankkeen (Immuunijärjestelmän innovaatiokeskus lääketieteen ja talouskasvun moottorina) ensimmäinen tutkijatohtorihaku on saatu päätökseen. Hankkeen johtoryhmä on valinnut neljä tutkijatohtoria vahvistamaan immunologisen tutkimuksen tutkimusryhmiä.

InFLAMES-tutkijatohtoritehtävään haki 63 hakijaa. Hakijoita oli 23:sta eri maasta ja hakijoista 87 prosenttia oli jonkun muun maan kansalaisia kuin Suomen. Kaksivaiheisen valintaprosessin kautta InFLAMES johtoryhmä valitsi neljä hakijaa tutkijatohtorin tehtävään. He toimivat tehtävissään Suomen Akatemian rahoituskauden vuoden 2024 loppuun asti.

– Olemme ilahtuneita haun korkeasta hakijamäärästä. Se selkeästi osoittaa laajaa kiinnostusta InFLAMES-lippulaivaa kohtaan, InFLAMES-lippulaivan johtaja Sirpa Jalkanen kommentoi.

Hankkeen johtoryhmä teki valinnat arviointien ja haastattelujen perusteella. Erityistä huomiota kiinnitettiin hakijan tutkimusalaan, jonka tuli tukea InFLAMES-lippualaivan tutkimusprofiilia: immunologista tai immunologiaan perustuvan lääke- ja tai diagnostiikkakehityksen tutkimusta. Hakijan tuli sijoittua johonkin InFLAMES-tutkimusryhmään tai -ryhmiin. Lisäksi valintaan vaikuttivat hakijan tieteelliset ja akateemiset saavutukset, uravaihe ja kansainvälinen kokemus.

InFLAMES-lippulaivaan valitut tutkijatohtorit ja heidän tutkijaryhmänsä:


Jonna Alangon kuva
Jonna Alanko, MediCity
Marko Salmen ja Pieta Mattilan tutkimusryhmät

Tutkimme erilaisten dendriittisolutyyppien toimintaa imusolmukkeissa immuunivasteiden     aktivaation aikana. Tutkimus tähtää uusien vasta-aineterapioiden kehittämiseen rokotteiden tehokkuuden lisäämiseksi.


Francisco Acosta Manzanon kuva
Francisco Acosta Manzano, PET-keskus
Pirjo Nuutilan tutkimusryhmä

Tutkimusprojektimme (IMMUNOBAT) pyrkii selvittämään ihmisen ruskean rasvakudoksen ja immunologisen järjestelmän välistä yhteyttä. Tätä tutkitaan yhdistelemässä pitkälle kehittyneitä radiokuvantamistekniikoita sekä in vitro -kokeita ja -määrityksiä.
   

Syed Andrabin valokuva
Syed Bilal Ahmad Andrabi, Turun biotiedekeskus
Riitta Lahesmaan tutkimusryhmä

Tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää epigeneettisiä mekanismeja, jotka ohjaavat ihmisen regulatoristen T-solujen (Treg) kehitystä ja toimintaa. Tulokset tuovat syvällistä ymmärrystä Tregien toiminnasta ja näin tarjoten perustan uusien hoitomuotojen kehittämiseen.


Lea Mikkolan valokuva
Lea Mikkola, Turun biotiedekeskus
Tapio Lönnbergin tutkimusryhmä

Tutkimuksissamme kartoitamme yksisolu- ja spatiaalisen transkriptomiikan menetelmien avulla immuunivasteen roolia ateroskleroosissa ja nivelrikossa. Päämääränämme on löytää uusia biomarkkereita ja hoitokohteita näiden sairauksien diagnostiikan ja hoidon tehostamiseksi.    

Uusi tutkijatohtorihaku syksyllä 2021

InFLAMES-lippulaiva tulee täydentämään tutkimusryhmiään tutkijatohtoreilla jatkossakin järjestämällä uuden tutkijatohtorihaun tämän vuoden syksynä. Haussa haetaan maksimissaan viittä tutkijatohtoria lisää.

InFLAMES-lippulaivahanke on Turun yliopiston ja Åbo Akademin yhteinen ja se toimii keihäänkärkenä alueellisessa ekosysteemissä, johon kuuluvat mm. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Turku Science Park ja alan yritykset. InFLAMES-lippulaivan tavoite on olla kansainvälisesti tunnettu huipputason immunologisen tutkimuksen ja kehityksen keskus, joka on houkutteleva yhteistyökumppani kotimaisille ja kansainvälisille huippututkijoille ja yrityksille. Lippulaivan tärkeitä tavoitteita ovat myös läpimurrot lääkekehityksen, diagnostiikan ja yksilöllisen lääketieteen aloilla.

Tällä hetkellä InFLAMES-lippulaiva rekrytoi Turun yliopistoon maksimissaan neljä osa-aikaista (tai kahta kokoaikaista) kliinistä tutkijatohtoria tai erikoistutkijaa ja yhtä lääketieteellisen bioinformatiikan osaajaan.