InFLAMES-lippulaiva myötätuulessa: vieraileviksi professoreiksi neljä huippututkijaa lisää

Turun yliopiston ja Åbo Akademin InFLAMES-lippulaiva on kutsunut neljä alansa huippututkijaa vieraileviksi professoreiksi. Lippulaivaa vahvistavat jatkossa professorit Petter Brodin, Sarah Coupland, Simon Goodman ja Reijo Salonen. Heidän toimikautensa kestää vuoden 2024 loppuun saakka.

InFLAMES (Innovation Ecosystem Based on the Immune System) -lippulaiva on yksi kymmenestä Suomen Akatemian rahoittamasta laajasta tutkimuskokonaisuudesta. Lippulaivan tavoite on tunnistaa uusia lääke-kehityskohteita ja tehdä lääkekehitystä yhdessä biotekniikka- ja lääkeyritysten kanssa. InFLAMESin tähtäimessä ovat myös läpimurrot diagnostiikassa ja yksilöllisessä lääketieteessä.

Tavoitteisiin pääseminen edellyttää vahvaa kansainvälistä verkostoitumista, jossa vierailevilla professoreilla on tärkeä rooli.

– Vierailevat professorit ovat uusien ajatusmallien innoittajia ja he kannustavat tutkijoitamme uusiin tutkimuksellisiin avauksiin. He myös voivat edistää merkittävästi InFLAMESin tunnettuutta, kansainvälistä yhteistyötä ja molemminpuolista tutkijoiden liikkuvuutta, lippulaivan johtaja, akateemikko Sirpa Jalkanen sanoo.

Petter Brodin tutkii immuunijärjestelmän kehittymistä lapsuudessa 

Petter Brodin toimii professorina Tukholmassa Karoliinisessa instituutissa ja SciLifeLabin massasytomet-riayksikön johtajana. Hän on Linköpingin yliopiston vieraileva professori alanaan lastenimmunologia.
Petter Brodinin väitöskirja valmistui 2011 ja samana vuonna hän valmistui lääkäriksi. Stanford Medical Schoolissa vietetyn postdoc-kauden jälkeen hän on tutkinut aktiivisesti ihmisen immuunivastetta massa-sytometrilla kliinisen pätevöitymisen ohessa.

Brodinilla on monia alan luottamustoimia ja hän on toiminut viime aikoina muun muassa Ruotsin Olympia-komitean ja Ruotsin COVID-19 rokotuskoordinaattorin Richard Bergströmin tieteellisenä neuvonantajana. Petter Brodin soveltaa tutkimuksissaan multiomiikkalähestymistapaa ymmärtääkseen ihmisen immuu-nijärjestelmää.  

Professori Riitta Lahesmaa odottaa Brodin-yhteistyöltä paljon. 

– Petter vahvistaa merkittävästi immunoprofilaatioyksikköämme ja tiivistää yhteistyötämme hänen johtamansa Karoliinisen Instituutin SciLifeLabin massasytometriayksikön kanssa. Hänen tutkimusaiheensa, immuunijärjestelmän kehittyminen lapsuudessa, on erittäin ajankohtainen ja erinomainen synergistinen lisä InFLAMESin tutkimuskirjoon. 

Sarah Coupland erikoistuu silmäsyöpiin sekä molekyylipatologiaan ja digitaaliseen patologiaan

Professori Sarah Coupland on hispatologian erikoislääkäri ja työskentelee Liverpoolin yliopistossa. Coupland johtaa vuonna 2005 perustettua silmäsyöpiä tutkivaa, noin 30 kliinikon, tutkijan ja opiskelijan ryhmää. Vuonna 2005 perustetun tutkimusryhmän tavoitteena on selvittää silmäkasvainten patogeneesia ja kehittää niihin parempia hoitokeinoja sekä parantaa taudista selviämisen mahdollisuuksia. Myös ihosyöpä ja hematologiset neoplasmat ovat Couplandin tutkimuksellisia kiinnostuksen kohteita.

Liverpoolin yliopistossa Couplandilla on arvostettu George Holt Chair of Pathology -oppituoli, ja hän on patologian tutkimusyksikön johtaja. Hän on myös toiminut North West Cancer Research Centre -tutkimuskeskuksen ja North West Genomic Laboratory Hubin molekyylipatologian johtajana. Hänellä on myös asiantuntemusta digitaalisessa patologiassa. Coupland on tällä hetkellä Royal College of Pathologists -jäsenjärjestön varajohtaja erityisalueenaan viestintä.

Sarah Coupland on InFLAMES-lippulaivassa yhteistyökumppanina akatemiatutkija Carlos Rogério de Figueiredon Suomen Akatemian hankkeessa. Heidän yhteistyötutkimuksensa liittyy melanooman immunoterapiaan. De Figueiredon mukaan professori Coupland on jo tuonut tärkeää näkemystä tutkimustulosten tarkasteluun.

– Sarah tulee vahvistamaan kansainvälistä yhteistyöverkostoamme ja tarjoaa InFLAMESille tukea histopatologisiin tutkimuksiin, jotka liittyvät syövän immunologiaan. Professori Coupland tuo mukanaan varsinkin digitaalisen patologian osaamista, jossa hänen ryhmänsä on maailman huippuja, de Figueiredo sanoo.

Simon Goodmanin ura lääkekehityksessä on pitkä ja vaikuttava 

Simon Goodman toimii konsulttina kansainväliselle voittoa tavoittelemattomalle Antibody Society -järjestölle vasta-aineiden validoinnissa. Hän on eläköitynyt muutama vuosi sitten Merckin tutkimusjohtajan tehtävästä. Goodman työskenteli Merckissä vuosina 1993-2017 vetäen viimeksi immunohistologian ryhmää syöpätautien prekliinisen lääketutkimuksen tutkimusosastolla. Tänä aikana hän kehitti ja validoi vasta-aineita kliiniseen biomarkkerianalyysiin.

Aiemmin Goodman toimi gliooman hoitoon kehitetyn lääkkeen kehitystiimin vastaavana tutkijana. Edeltäneiden 15 vuoden ajan hän oli mukana lääkekehitystyössä Merckillä, jossa hän toimi solubiologialaboratorion johtajana.

– Simon Goodmanilla on vuosikymmenien kokemus lääkekehityksestä lääketeollisuuden parissa. Hän ollut viemässä lääkekeksintöjä läpi koko niiden kehityskaaren aina faasi kolmen tutkimuksiin saakka. InFLAMESille hänen panoksensa tulee olemaan merkittävä, toteaa professori Johanna Ivaska

Reijo Salosen neuroimmunologian osaaminen on InFLAMES-tutkimuksen ytimessä

Reijo Salonen on valmistunut Turun yliopistosta lääketieteen lisensiaatiksi vuonna 1983, lääketieteen tohtoriksi 1983 ja neurologian erikoislääkäriksi vuonna 1990. Turun yliopisto on myöntänyt hänelle neuroimmunologian dosentin arvon vuonna 1989 ja professorin arvonimen hän sai vuonna 2009.

Salonen on työskennellyt vuodesta 2018 alkaen yrityskonsulttiyhtiö Reillen Group LLC:n osakkaana Floridassa. Hän kuuluu kahden lääkealan yrityksen, Pharmasum AS:n ja Delsictechicin johtokuntaan. Hän on työskennellyt vaativissa johtotason työtehtävissä lääketeollisuudessa. Tämän lisäksi Salosella on ollut lukuisia hallitus- ja johtokuntatehtäviä suomalaisissa ja kansainvälisissä lääketieteen alan tiede- ja teollisuusorganisaatioissa yli 15 viimeisen vuoden aikana. Salonen on valittu vuoden teknologiajohtajaksi vuonna 2017. 

– Professori Reijo Salonen on pitkän kansainvälisen uran tehnyt Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan kasvatti. Hänen neuroimmunologin taustansa ja kokemuksensa menestyksekkäästä lääkekehityksen johtamisesta sekä USA:ssa että Suomessa on ensiarvoisen tärkeää InFLAMESissa, jonka päämääränä on saada yliopistossa tehtäviä keksintöjä jalostettavaksi lääkekehitys- ja diagnostiikkayrityksiin ja lopulta potilashoitoon, Sirpa Jalkanen tiivistää.

InFLAMES lippulaivassa on nyt myönnetty yhteensä kahdeksan vierailevan professorin arvoa. Kukin heistä käy Turussa vuosittain erikseen sovittavan aikataulun mukaan. Heidän keskeisiä tehtäviään ovat myös opiskelijoiden mentorointi ja luennot InFLAMES-tohtorikoulutettaville.

InFLAMES on Turun yliopiston ja Åbo Akademin lippulaivahanke. Se tähtää uusien lääkekehityskohteiden tunnistamiseen ja lääkekehitykseen yhdessä biotekniikka- ja lääkeyritysten kanssa. Lippulaiva edistää myös diagnostiikkaa, jolla potilaille voidaan räätälöidä sopivat täsmähoidot.