ImmuDocs aikoo kouluttaa immunologia-alan osaajia

Turun yliopisto on hakenut InFLAMES-lippulaivan ja konsortiokumppaneiden kanssa 81:lle väitöskirjatutkijalle rahoitusta ImmuDocs-pilottiin. Pilotti toteutetaan vuosina 2024–2027. Sen tavoitteena on kouluttaa lääke- ja diagnostiikka-alalle   tohtoreita, joilla on vahva immunologia-alan osaaminen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) rahoittaa vuosina 2024–2027 kansallisen tohtorikoulutuspilotin, jossa kokeillaan tohtorikoulutuksen uusia käytänteitä Suomessa. Pilotilla halutaan myös edistää tohtoreiden työllistymistä laajasti yhteiskunnan eri sektoreille. Tätä varten Suomen Akatemia järjesti marraskuussa haun, jossa lippulaivaohjelmaan kuuluvat yliopistot ja niiden muodostamat konsortiot hakivat rahoitusta pilotin kustannuksiin.

ImmuDocs-konsortioita koordinoivat Turun yliopisto ja InFLAMES-lippulaiva. Sille haettiin yhteensä 81 väitöskirjatutkijan tehtävää kolmeksi vuodeksi. Paikat on jaettu yliopistojen kesken seuraavasti: Turun yliopisto 59, Åbo Akademi kuusi, Helsingin yliopisto 10, Oulun yliopisto kaksi, Itä-Suomen yliopisto kaksi ja Tampereen yliopisto kaksi väitöskirjatutkijan paikkaa. Lisäksi ImmuDocsin konsortiokumppaneita ovat Varsinais-Suomen hyvinvointialue ja Suomen rokotetutkimus, jotka tuovat oman laajan kokemuksensa tohtorikoulutukseen. 

Immunologian osaamiselle on jatkuva ja kasvava tarve

Infektiot, autoimmuunisairaudet ja tulehdussairaudet ovat tulevaisuuden terveydenhuollon suuria haastajia. Näitä sairauksia aiheuttavat poikkeavat immuunivasteet, jolloin immuunijärjestelmään vaikuttaminen on sairauksien ehkäisyn, diagnoosin ja hoidon ytimessä. Terveydenhuolto tarvitsee siksi kipeästi asiantuntijoita, jotka ymmärtävät immunologisten hoitojen mahdollisuudet ja kustannukset.

Myös elinkeinoelämä tarvitsee immunologeja. Jo nyt Turun seudun yli sadalla, nopeasti kasvavalla elämäntieteiden alueilla toimivilla yrityksillä on jatkuva ja suuri tarve immunologiselle osaamiselle. Tämä tarve ei rajoitu vain Turkuun, vaan tilanne on sama muissakin Suomessa toimivissa elämäntiede-alojen yrityksissä. ImmuDocs-pilotissa on mukana suurin osa Suomen yliopistoista ja näin ollen Turun vahva immunologinen osaaminen hyödyttää koko maata.

Väitöskirjan tekijää tuetaan monin tavoin

ImmuDocs aikoo uudistaa tohtorikoulutusta toimilla, joiden tuella väitöskirjatutkijat voivat valmistua 3–4 vuodessa. Niitä ovat muun muassa väitöskirjaprojektin huolellinen etukäteisarviointi ja suunnittelu. Lisäksi väitöskirjatutkijalle tarjotaan selkeä, yksilöllinen, aikataulutettu sekä jäsennelty opintosuunnitelma. Tutkijaa motivoidaan ja tuetaan tehostetusti, hänen työskentelyään seurataan tiiviisti ja opintoihin liittyviä hallintoprosesseja virtaviivaistetaan. Ohjelmaan hakiessaan väitöskirjatutkijoiden ja heidän ohjaajiensa on sitouduttava uusiin käytäntöihin.

ImmuDocsin väitöskirjatutkijoiden paikoista puolet täytetään elokuun alusta 2024 ja puolet tammikuun 2025 alusta. Vuoden 2024 aikana järjestetään näin ollen kaksi hakuprosessia.

Haku on kaksivaiheinen. Ensivaiheessa tutkimusryhmät toimittavat väitöskirjan tutkimussuunnitelman ImmuDocs-johtokunnalle, joka valitsee jatkoon pääsevät suunnitelmat. Valitut väitöskirjaprojektit julkaistaan kuvauksineen ImmuDocs -pilotin www-sivuilla ja väitöskirjatutkijoille avataan niihin avoin haku. Yksityiskohdat tarkentuvat keväällä 2024.

Lue lisää: https://www.aka.fi/tutkimusrahoitus/hae-rahoitusta/haut/haut/lippulaiva-aloihin-kohdistettu-tohtorikoulutuspilotti-20242027/